مشاوره انتخاباتی

مشاور در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر

 

روند کار در انتخاباتی را می‌‏توان به بخشهای زیر تقسیم کرد:

۱- روابط عمومی‏

2- نظرسنجی‏

3- تبلیغات‏

4- مکاتبات

5- ستادهای انتخاباتی 

این عناصر ممکن است زیرنظر یک مشاور یا تیم مشاوران متخصص طراحی و هماهنگ‏‌سازی شوند.

لذا پس از توضیحات زیر  تیم تخصصی ما  به اختصار آنچه که به کاندیداها ارائه میدهد ، در قالب دو پکیج   1- تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تبلیغات انتخاباتی    2- مشاوره انتخاباتی خدمتتان اعلام میدارد امید است به یاری خدواند در راستای اهداف شما انجام وظیفه نماییم

 

روابط عمومی

امروزه نقش  روابط عمومی حرفه‏‌ای و متخصص در موفقیت انتخابات یک نامزد بیش از نقش رهبران و افراد سرشناس احزاب است‏. که توسط یک متخصص مطابق یک برنامه دقیق رهبری میشود. اجرای برنامه‏‌های نظرسنجی‏، تبلیغات‏، مکاتبه با افراد شناخته شده و افرادی که تمایلات حزبی یا ایدئولوژیکی خاصی دارند، تدوین پیام‌ها و سخنرانی‌های نامزد، چگونگی شرکت در مناظرات تلویزیونی‏، و استفادة درست از اینترنت و ایمیل  و فضای مجازی توسط مشاور و روابط عمومی متخصص انجام می‏‌شود.

روابط عمومی می‏‌تواند بازتاب رسانه‌‏ای اخبار انتخاباتی یک نامزد را بدون صرف هزینه‏‌های تبلیغات نیز افزایش دهد. ضمن این که از روشهای متعارف تبلیغات تجاری برای استفادة بیشتر از رسانه‌‏ها بهره بگیرد.

‏         در کشورهای صنعتی‏، در کنار انواع کانون‌های تبلیغاتی تجاری و انتخاباتی‏، کانون‌های روابط عمومی       (public relations agency) تجاری و انتخاباتی نیز فعالیت می‏‌کنند.

در برخی کشورها نقش حزب در موفقیت نامزد بسیار تعیین‌‏کننده است و در برخی دیگر نقش فرد بیش از حزب اهمیت دارد. با این حال این نقش در طول زمان تغییر می‏ کند. برای مثال تا اواسط قرن بیستم نقش حزب در انتخابات بسیار تعیین‏‌کننده بود، اما از اواسط قرن بیستم به بعد به تدریج نقش شخصیت و پیام و سخنوری فرد بیش از پیش افزایش یافته است‏.‏ به همین دلیل کارزار انتخاباتی روی شخصیت فرد نامزد متمرکز می‏‌شود.‏ از سوی دیگر، توسعة فناوری ارتباطات تحولات چشمگیری در کارزار انتخاباتی ایجاد کرده است‏. این موارد در برنامه ریزی ها باید حتما خیلی  موردملاحظه قرار ‏‌گیرند.

نظرسنجی

نظرسنجی قسمت مهمی از کارزار انتخاباتی است که در برخی از کشورها به طریق علمی و با اهداف از پیش تعیین شده انجام می‏‌شود.‏  مشاوران متخصص می‏‌توانند از روی داده‌‏های نظرسنجی‏، نیازهای پوشش خبری و تبلیغاتی یک منطقة معین را تخمین بزنند.‏  به طور خلاصه‏، هدف نظرسنجی عبارت است از:

فراهم آوردن اطلاعات اولیه برای اصطلاح برنامه‌‏ها و پیام‌ها
 تشخیص بازتاب پیام‌های تبلیغاتی نامزد 
 تعیین این‏که در کدام مناطق جغرافیایی تبلیغات بیشتر یا کمتر ضرورت دارد
تعیین جذابیتهای مورد توجه در نقاط جغرافیایی مختلف کشور یا شهر 
 تشخیص واقع‏‌بینانه نقاط ضعف و قوت نامزد وبرسی رقیبان وی‏‏ 

مشاور روابط عمومی می‏تواند با استفاده از اطلاعات به دست آمده از نظرسنجی‏، برنامة تبلیغاتی خود را همانند برنامه‌های تبلیغات تجاری برای فروش کالا طراحی کنند. بدین ترتیب که با نظرسنجی‏، انتظارات مردم در یک منطقة جغرافیایی به ترتیب اولویت تعیین می‌شوند و برنامه‏‌ها و پیامهای تبلیغاتی براساس اولویتهای تعیین شده تنظیم می‏‌گردند.

تبلیغات

تبلیغات انتخاباتی

برنامه تبلیغاتی برحسب پوشش و اثرگذاری رسانه‏ها و براساس پیام‌ها و مفاهیم دقیقاً تعیین‏ شده تدوین می‏‌گردد. به طوری که با استفاده از پارامترهای معرض‌نمایی رسانه (media exposure) نسبت به مخاطبان‏، می‏‌توان میزان اثربخشی رسانه‏‌ها را محاسبه کرد و مشخص ساخت که در کدام رسانه‌‏ها و چند بار تکرار، اثربخشی تبلیغات بیشتر است‏. با این محاسبات‏، برنامه‌‏ای به نام طرح‌‏ریزی رسانه‌‏ها (media planning) تدوین می‏شود که مرتباً با استفاده از نظرسنجی‏‌های مکرر اصلاح می‏‌شود.‏

بیشترین تأثیر در رسانه‏‌ها به تلویزیون مربوط می‏‌شود که در آن از سه روش تیزر، مناظره‏، و آگهی اطلاعاتی استفاده می‏‌شود.

آگهی بسیار کوتاهی بین ۱۵ تا ۶۰ ثانیه است که بارها تکرار می‏‌شود.‏ در تیزرها پیام اصلی نامزد برجسته‌‏نمایی می‏‌شود و ممکن است از شخصیت‌های هنری و ورزشی و یا مردم عادی برای تأیید پیام و نظر نامزد استفاده شود.‏

همچنین از تیزر ممکن است برای القای تصویری منفی از رقیب یا رقیبان نامزد استفاده شود

مناظرة تلویزیونی (TV debate) که ممکن است رایگان یا غیر رایگان باشد، بهترین راه برای بهره‌‏برداری از نقاط ضعف رقیب یا رقیبان است‏.‏

نوع دیگر تبلیغات تلویزیونی آگهی اطلاعاتی (infomercial) که برخلاف تیزر، ممکن است به ۳۰ دقیقه هم برسد. در این نوع آگهی‏، که ظاهراً شبیه برنامه‏‌های سیاسی متعارف تلویزیون است‏، علاوه بر پخش گزیده‏هایی از سخنرانی‌های نامزد در اجتماعات مردمی‏، صحنه‏‌های دقیقاً برگزیده‌‏شده‏ای از نامزد که پس از سخنرانی با مردم عادی گفتگو می‏‌کند و به انتقادها پاسخ می‏‌دهد، نیز درج می‏‌گردد.‏ 

تبلیغات ممکن است از طریق نشریات‏، مصاحبة رادیویی یا تلویزیونی‏، و برگزاری سخنرانی‏های متعدد در سالنهای اجتماعات مانند ورزشگاه‌ها نیز انجام شود.‏ 

امروزه اینترنت به عنوان یک رسانه به تدریج جایگزین رسانه‏‌های دیگر شده است و تقریبا همة مردم دنیا بدان دستیابی دارند یعنی کلیه برنامه های تبلیغاتی در ان اجرا میشوداز این رو از  رسانه های اجتماعی هم بر اساس هدف میشود استفاده بهینه نمود

وبلاگ شخصی نامزد نیز ابزار مهم دیگری است که می‏‌تواند تعداد زیادی از مخاطبان را همراه خود سازد.

 

مکاتبات

در برخی از کشورها از مکاتبه به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد  انتخاباتی استفاده می‏‌شود. مکاتبه‏، هم در جمع‌‏آوری کمک‌های مردمی و هم در رساندن پیام و برنامة تفصیلی نامزد، حائز اهمیت فراوان است‏.‏. برای مکاتبه باید نام و نشانی پستی یا ایمیل اشخاصی که عضو حزب خاصی هستند، گرایش ایدئولوژیکی خاصی دارند، و یا شخصیت سرشناسی در جامعه محسوب می‏‌شوند، و یا عضو باشگاه یا انجمنی هستند، در دسترس باشد. در کشورهای صنعتی‏، در کنار کانون‌های تبلیغاتی کانون‌هایی نیز فعالیت می‌‏کنند که به طور حرفه‏‌ای‏، انواع فهرست پستی (mailing list) را تدوین می کنند و برای مدت معینی اجاره می‏‌دهند. یکی از این فهرست‌ها، فهرست پستی انتخاباتی است که خود به انواع گوناگون تقسیم می‏‌شود.‏ مثلاً در آمریکا، برای هریک از دو حزب اصلی فهرست‌های پستی گوناگونی با هزینه‌‏های متفاوت اجارة ماهانه یا هفتگی وجود دارد.‏

برخی از نامه‏‌ها به نشانی‌های فهرست پستی مستقیماً توسط خود نامزد امضا می‏‌شود. برای مثال‏، اگر نام یک مربی پرآوازة فوتبال جزو فهرست پستی موردنظر نامزد باشد، ممکن است در نامه‌‏ای که با امضای نامزد ارسال می‏‌شود خواسته شود که هواداران تیم فوتبال تحت سرپرستی وی را به رأی دادن به نامزد تشویق نماید.‏ به عنوان مثال دیگر، ممکن است به اعضای یک باشگاه تفریحی گران‏‌قیمت نامه‏‌هایی ارسال گردد که در تأمین هزینه‏‌های برنامه انتخاباتی مشارکت نمایند.‏

برای مثال در انتخابات آمریکا بیشترین جمع ‏آوری کمک مالی (fund raising) از طریق فهرست پستی صورت می‏‌پذیرد که به ده‌ها یا صدها میلیون دلار می‌‏رسد.

 
ستادهای انتخاباتی

تبلیغات انتخاباتی

تصدی یک ستاد انتخاباتی مسئلة مهمی است که به قابلیتها و امتیازهای شخص متصدی بستگی دارد. به طور کلی‏، افرادی که در فعالیتهای کارامد  انتخاباتی یک نامزد شرکت می‏کنند به دو گروه تقسیم می‏‌شوند:

افراد داوطلب که بدون دریافت دستمزد کار می‏‌کنند 


 افراد حرفه‌‏ای که با دریافت دستمزد کار می‌‏کنند‏

هر یک از این دو گروه از افراد دارای شرح وظایف مخصوص به خود هستند و اشتباه نامزد یا مدیر کارامد انتخاباتی در انتخاب آنها منجر به تضعیف برنامه خواهد شد.‏تصدی یک شخص علاقمند و وفادار محض بر یک ستاد انتخاباتی‏، که تخصصی در روابط عمومی ندارد، نه تنها مفید نیست‏، که حتی ممکن است بر پیام و چهره شخصیت نامزد نیز تأثیر منفی بگذارد. این امور باید توسط افراد حرفه‌‏ای متخصص اداره شوند و مشاور انتخاباتی نامزد موظف و مسئول است که بر همة ستادها نظارت مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد.‏

اما دعوت از چهره‌‏ها و شخصیت‌های شناخته شده کشور یا شهر برای حضور در ستادهای انتخاباتی و صف اول اجتماعات سخنرانی بسیار مفید است‏. همچنین این افراد در جمع‏آوری کمک‌های مردمی برای تأمین هزینه‏‌ها می‏‌توانند سهم مؤثری داشته باشند.در ضمن مهم است که فضایی قابل قبول برای سخرانی و یا تشکیل جلسات و یا حتی آموزش باید مهیا گردد‏

 

 با توجه به این  مقدمات به اختصار ما میتوانیم در دو بخش  : 1- مشاوره : که توسط شخص محمد رضا عبداله بیکی که دکترای DBA  دارند و دوره های مختلف در راستای مشاور و... گذروندن انجام میشه و 2- تبلیغات انتخاباتی  در فضای مجازی با بهره از تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات  با کمک تیم تخصصی شرکت زیر نظر دکتر در خدمت کاندیدا محترم هستیم

 

مشاوره

 1- ایجاد اتاق فکر(جهت ایده ,مشارکت مالی یا فکری ,تایید خط مش) به منظور محوریت در مشارکت مردمی و یا تعیین تکلیف جهت تصمیم گیری ها نهایی

2- توسعه مهارت فردی وآموزش تکنیک ها در مدیریت و رهبری و نیز مهارتهای ارتباطی

3- مدیریت زمان و مکان برای کاندیداها ی محترم با تفکر خلاق سیستمی با رویکرد در سنارید انتخاباتی

4- آشنایی با علم ارتباطات غیر کلامی ( زبان بدن,تن گفتار) بر اساس اصول و فنون مذاکره

5- تهیه رزومه علمی و سیاسی واقعی و تولید و تعیین شعار انتخاباتی

6- نکات کلیدی کاغذ و چاپ ( انواع کاغذ , نوع چاپ , فونت , سایز , روانشناسی رنگ ها ,عکس های انتخابی, تبلیغ با پوستر , کارت ویزیت , بروشور وتیکت یا آگهی و نیز بنر)بر اساس پوشش منطقه ای

7- ایده جدید و نوین در تبلیغات انتخابات و انواع روشهای انتخابات (سنتی یا مدرن)

 

 

 

تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات در انتخابات

 

1- ایجاد انواع مختلف کمپین تبلیغاتی در فضای مجازی

2- ساخت و ایجاد وبلاگ و یا وب سایت جهت برند سازی فردی و سئو سایت

3- راه اندازی پیج تخصصی در اینستاگرام و تولید محتوا(اطلاعات کامل آن در سایت قسمت اینستاگرام موجود میباشد)

4- نکات کلیدی در ارسال پیامک به همرا پنل جهت ارسال آن بصورت انبوه تبلیغاتی و یا ایجاد گروه

5- تحلیل عملکرد انتخاباتی کاندیدا ها بصورت علمی با تعیین شاخص و گزارش آن با استفاده از نرم افزار spss

6- تبلیغات در فضای مجازی به روشهای مشارکت همگانی , ایجاد مسابقه , جایزه وآگهی در صفحات مختلف فضای مجازی

7- طراحی وتولید – مشاوره: تیزر تبلیغاتی , در ستاد انتخابات و انتشار محتوای حرفه ای برای تبلیغات ان از قبیل فیلم ؛ نوار صوتی ؛ تولید محتوا انتخاباتی

 

جهت مشاوره رایگان با شماره ه 09361255368 و همچنین میتوانید در اینستاگرام پیام دهید. reza.beyki @
کسب اطلاعات بیشتر

خواندن 2131 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « شبکه اجتماعی

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.